Khám phá Vienna – thành phố đáng sống nhất thế giới

427

 

Đạt 99,1/100 điểm đánh giá, Thủ đô Vienna (Áo) đã ‘soán ngôi’ của TP Melbourne (Australia) để lần đầu tiên giành vị trí thành phố đáng sống nhất thế giới 2018.

Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
 thủ đô Vienna
thủ đô Vienna
Ảnh:
Ảnh:
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh:
Ảnh:
 Ảnh
Ảnh
Ảnh:
Ảnh:
 Ảnh
Ảnh
Ảnh
Ảnh
 Ảnh:
Ảnh:
Ảnh
Ảnh

Video: Top 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới 2016. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn: Kiến Thức