Cảnh báo tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để trộm cướp

45

Hiện đã có thông tin cảnh báo về các nhóm tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để đột nhập vào nhà khống chế người dân để cướp của.

Thủ đoạn phạm tội của những kẻ cướp này, đó là bọn chúng giả dạng nhân viên của cơ quan quản lý nhà cửa và dân số của Chính phủ (liên bang, tiểu bang, quận hạt, thành phố) để thực hiện việc thống kê dân số với mục đích để chính phủ Mỹ gửi tiền hỗ trợ cho người dân về thiệt hại. một đi

Chính phủ Mỹ sẽ không bao giờ thực hiện việc thống kê dân số số bằng cách cử nhân viên đến tận nhà, hay là gọi điện thoại trực tiếp đến nhà để thu thập thông tin. Chính phủ Mỹ thường sẽ gửi thư đến nhà để thực hiện việc thống kê dân số. Vì vậy I mọi người nhất là những người lớn tuổi cần phải đặc biệt lưu ý về những nhóm người đến nhà trực tiếp như thế này, và đừng bao giờ mở cửa cho họ vào nhà, bởi vì bọn này có thể có vũ trang.

MỌI NGƯỜI CẦN ĐẶC BIỆT LƯU Ý VỀ THÔNG TIN NÀY!

Nguồn: Tìm hiểu Luật Pháp Hoa Kỳ