California sẽ sử dụng hơn $915 triệu ngân sách giáo dục năm 2020 ra sao?

58

SACRAMENTO, California (NV) – Tuyển chọn và đào tạo giáo viên là ưu tiên giáo dục hàng đầu của Thống Đốc Gavin Newsom. Phòng Phân Tích Quốc Hội California cho biết tiểu bang bỏ ra hơn $915 triệu để làm điều đó.

Theo EdSource, lý do Thống Đốc Newsom coi trong đào tạo và tuyển chọn giáo viên là vì California đang thiếu người dạy tại các khu hẻo lánh và các khu có thu nhập thấp. Không chỉ vậy, những môn như toán, khoa học, giáo dục song ngữ và dạy học sinh khuyết tật cũng thiếu giáo viên.

Qua chương trình chứng chỉ giáo viên mới của California, thống đốc đề nghị bỏ $100 triệu để thưởng $20,000 cho những giáo viên có bằng cấp đầy đủ đồng ý làm việc ở những nơi thiếu người hoặc dạy những môn nói trên. Chương trình này còn cung cấp thêm $193 triệu cho các trường học trong vòng bốn năm.

Ban đầu, các trường sẽ nhận được $20 triệu chi phí cho việc lập kế hoạch. Những học khu cho thấy họ đã chuẩn bị đầy đủ cho chương trình của tiểu bang sẽ được thưởng một phần của $170 triệu còn lại.

California sẽ chọn một văn phòng giáo dục của quận hạt để phân phát số tiền $190 triệu kia và văn phòng đó sẽ nhận được $3 triệu để làm việc.

Thống Đốc Newsom còn đề nghị dành ra $15 triệu để giúp khoảng 10,000 giáo viên từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) lấy chứng chỉ dạy khoa học điện toán trong vòng bốn năm tới. Ông đưa ra đề nghị này chỉ chưa tới một năm sau khi California thông qua kế hoạch giúp trường học K-12 có những lớp khoa học điện toán.

Giáo viên California sẽ có cơ hội thực tập nhiều hơn. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Các học khu, văn phòng giáo dục quận hạt và các trung tâm dạy học của tiểu bang có thể ghi danh nhận chi phí giúp giáo viên có chứng chỉ dạy điện toán qua Ủy Ban Chứng Chỉ Giáo Viên California.

Chương trình này sẽ trả $1,500 cho từng giáo viên gồm các chi phí như học phí và sách vở. California yêu cầu các học khu trả đúng số tiền đó cho các giáo viên hoặc dùng tiền đó để thuê giáo viên dạy thế để họ có thể đi học lấy chứng chỉ dạy khoa học điện toán.

Chương trình Trợ Cấp Đội Ngũ Nhà Giáo sẽ nhận được nhiều tiền từ tiểu bang nhất, đến $350 triệu.

Tiểu bang sẽ trợ cấp các giáo viên trong việc trau giồi tay nghề của họ trong những lãnh vực như dạy đọc, sức khỏe tâm thần, dạy học sinh khuyết tật, dạy Anh Ngữ và dạy các môn khoa học, kỹ thuật, toán.

Sở Giáo Dục California sẽ phân phát số tiền $350 triệu đó cho các học khu, các văn phòng giáo dục quận hạt, các trường bán công và các trường dạy nghề trong vòng năm năm tới. Chương trình này yêu cầu các học khu hợp tác với chuyên gia thuộc các tổ chức hay các đại học lớn của California.

Trở lại với đầu tư tuyển chọn và đào tạo giáo viên, Thống Đốc Newsom đề nghị tăng chi phí cho chương trình nhà giáo thực tập của năm 2020 lên thành $175 triệu so với $75 triệu của năm ngoái.

Chương trình này khá giống với cách thực tập của bác sĩ. Những người đang học lấy chứng chỉ đi dạy sẽ được đi dạy thử một năm dưới sự kèm cặp của một giáo viên có kinh nghiệm và một giám sát viên. Họ sẽ liên tục hướng dẫn giáo viên thực tập đó.

Các học khu, trường bán công, văn phòng giáo dục, các trường dạy nghề và các trường tư nhân có thể ghi danh để nhận trợ cấp và trả $20,000 cho những giáo viên đang thực tập. Họ có thể giữ 5% của số tiền đó.

Ngân sách giáo dục mới của California có nhiều hứa hẹn, giúp giáo viên không bất mãn và biểu tình. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Các giáo viên đang thực tập phải chọn dạy những môn đang thiếu người mới được nhận trợ cấp đó.

Sau khi thực tập và lấy chứng chỉ đi dạy, các giáo viên mới phải làm việc tại nơi mình thực tập ít nhất bốn năm. Nếu không, họ sẽ phải trả lại một phần của trợ cấp $20,000.

Ủy Ban Chứng Chỉ Giáo Viên California có thể bỏ ra khoảng $5 triệu cho chương trình giáo viên thực tập để trợ cấp $150,000 cho các học khu chịu hợp tác với các đại học để phát triển hay tạo ra các chương trình thực tập mới.

California còn bỏ nhiều chi phí để giúp nhân viên trường học lấy bằng cử nhân và chứng chỉ đi dạy. Ông Newsom đề nghị tiểu bang bỏ ra $64.1 triệu cho chương trình này và đã có 2,260 người đang học nghề nhà giáo ghi danh.

Với các chi phí nói trên, EdSource cho rằng niên khóa 2020-2021 của California sẽ đầy hứa hẹn. (TL)